[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 15 พ.ย. 2560 ]

ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 


Powered by


สวคท.


ธนาคารออมสิน


บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th