[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2561 ]

รายละเอียดกำหนดการ TEDET ประจำปี 2561


Powered by


ธนาคารออมสิน


บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th