[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 6 ม.ค. 2559 ]

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศ
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Thailand Educational Development and Evaluation Test (TEDET) ประจำปี 2558


รศ. ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ สสวท. ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท.
คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ผู้บริหารจาก CMS Education ประเทศเกาหลีใต้ คณะผู้บริหารจาก สสวท. และธนาคารออมสิน ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยร่วมมือกับธนาคารออมสิน CMS Education Co., Ltd.จากประเทศเกาหลีใต้ และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้จัดพิธีมอบรางวัลระดับประเทศโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests – TEDET) ประจำปี 2558 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯคณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนโครงการถ่ายภาพร่วมกัน


     ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในพิธี ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน คุณรำไพ บุญลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน และคุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ และคุณสุพจน์ อารยะประยูร กรรมการบริหาร จากบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด Mr.Richard Chong ผู้บริหารจาก CMS Education ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก สสวท. ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล ในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศกว่า 332 คน นอกจากพิธีมอบรางวัลแล้วยังมีการจัดสอบแข่งขันรอบพิเศษเพื่อค้นหาผู้เป็น Best of the Best ของวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ขึ้นในช่วงเช้าอีกด้วย ทั้งนี้โครงการ TEDET ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียน TEDET มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อที่จะก้าวไปเป็นกำลังหลักของชาติในอนาคตรศ. ดร.ธัชชัย  สุมิตร  ประธานกรรมการ สสวท. และประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดี


ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวรายงาน


คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย  ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน มอบทุนการศึกษา TEDET มูลค่า 3,931,000 บาท
โดยมี รศ. ดร.ธัชชัย  สุมิตร  ประธานกรรมการ สสวท. และ
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการ สสวท. เป็นผู้รับมอบ


คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
มอบทุนการศึกษาสนับสนุนโครงการ TEDET มูลค่า 2,638,000 บาท โดยมี
รศ. ดร.ธัชชัย  สุมิตร  ประธานกรรมการ สสวท. และ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการ สสวท. เป็นผู้รับมอบ


ภาพบรรยากาศในพิธีมอบรางวัลบางส่วน


Powered by


สวคท.


ธนาคารออมสิน


บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 748 3330 แฟกซ์ 02 748 1424, 02 748 2261 , E-Mail: info@tedet.ac.th