[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 22 ธ.ค. 2559 ]

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศโครงการ TEDET ประจำปี 2559

รศ.ดร.ธัชชัย  สุมิตร  ประธานกรรมการ สสวท. คณะผู้บริหารจาก สสวท. คุณกิตติพงษ์ บุญยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ผู้บริหารบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศโครงการ TEDET

    เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ ธนาคารออมสิน CMS Education Co., Ltd. จากประเทศเกาหลีใต้ และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้จัดพิธีมอบรางวัลระดับประเทศโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests – TEDET) ประจำปี 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201–203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

 

คณะผู้บริหาร สสวท. และหน่วยงานความร่วมมือถ่ายภาพร่วมกัน


    พิธีมอบรางวัลระดับประเทศได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธัชชัย  สุมิตร  ประธานกรรมการ สสวท. เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี รองผู้อำนวยการ สสวท. ดร.ชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. คณะผู้บริหารจาก สสวท. คุณกิตติพงษ์ บุญยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และผู้บริหารจากบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล โดยปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงรวม 340 รางวัล สสวท. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

รศ.ดร.ธัชชัย  สุมิตร  ประธานกรรมการ สสวท. กล่าวเปิดงาน
และกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

 

คุณกิตติพงษ์ บุญยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

__________________________________________

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลระดับประเทศของนักเรียน

   
   
   
   
   
   
   


Powered by


สวคท.


ธนาคารออมสิน


บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th