[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 24 พ.ย. 2560 ]

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศโครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2560

รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม รองผู้อำนวยการ สสวท. คณะผู้บริหารจาก สสวท.
คุณจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
คุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารจาก ธนาคารออมสิน
ผู้บริหารจาก บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ ผู้บริหารจาก CMS Edu Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้
ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศโครงการ TEDET


    เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ ธนาคารออมสิน บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ CMS Edu Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดพิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests – TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

 

ผู้บริหาร สสวท. และหน่วยงานความร่วมมือถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนประเทศไทย
ที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ


    ก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีการมอบรางวัล ได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “เรียนอย่างไรถึงได้ไปโอลิมปิก” โดยเชิญนายพสิษฐ์ จินดานุวัฒน์ และนายณัฐกร กิตติสุทธิ์ ผู้แทนประเทศไทยที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ มาร่วมพูดคุย บอกเล่าถึงประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องในการวางแผนพัฒนาตนเอง ในการก้าวไปสู่การเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกในอนาคต

คุณซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงเสวนา

 

  

ภาพบรรยากาศการเสวนา


    พิธีมอบรางวัลระดับประเทศได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม รองผู้อำนวยการ สสวท. เป็นประธานในพิธี ดร.พรชัย อินทร์ฉาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. คณะผู้บริหารจาก สสวท. คุณจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ คุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารจาก ธนาคารออมสิน ผู้บริหารจาก บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และผู้บริหารจาก CMS Edu Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล โดยปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รวม 343 รางวัล สสวท. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตนเอง สู่ความเป็นเลิศและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม รองผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวเปิดงาน
และกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

__________________________________________

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลระดับประเทศของนักเรียน

   
   
   
   
   
   
   
   

 
วิชา
ภาพหมู่
ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาพหมู่
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาพหมู่


Powered by


สวคท.


ธนาคารออมสิน


บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th