ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 4 มีนาคม 2565)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 11 มีนาคม 2565)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 4 มีนาคม 2565)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 11 มีนาคม 2565)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 25 มีนาคม 2565)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 5 พฤษภาคม 2565)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดส่งรายละเอียดมาที่อีเมล info@tedet.or.th