ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 4 ตุลาคม 2562)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดส่งรายละเอียดมาที่อีเมล info@tedet.ac.th