โครงการ TEDET
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบประเมินผ่านระบบออนไลน์

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ดาวน์โหลดและพิมพ์
รายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน (ออนไลน์)
และเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
โครงการสอบประเมิน TEDET ประจำปี 2561

รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย

ดาวน์โหลดรายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน (ออนไลน์) ด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

เฉลยคำตอบ พร้อมแนวคิด
โครงการสอบประเมิน TEDET ประจำปี 2561

วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์

ระบบคลังความรู้ TEDET Online

นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ TEDET ทุกคน สามารถเข้าฝึกฝนในระบบคลังความรู้ TEDET Online เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ปฏิวัติการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลด เอกสารรอบ All Star Intelligent Contest

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดตัวอย่างรายงานผล

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

วิธีการระบายคำตอบ