ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการ TEDET
จัดกิจกรรม Creative STEAM Camp

 

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา
ที่ส่งเสริม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ประจำปี 2560

 

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศโครงการ TEDET ประจำปี 2560

 

โครงการ TEDET จัดอบรมหลักสูตร Creative STEAM จากประเทศเกาหลีใต้
“มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพนักเรียนไทยเทียบเท่าสากล”

 

 

TEDET Talks ครั้งที่ 2
โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Stanford University USA

 

สสวท. จัด TEDET TALKS ครั้งแรก อย่างยิ่งใหญ่

 

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา
ที่ส่งเสริม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

 

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศโครงการ TEDET ประจำปี 2559

 

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศ
และรางวัล BEST of The BEST
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจำปี 2558

 

 

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศ
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจำปี 2557

 

สสวท. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
จัดอบรมการใช้งานระบบคลังความรู้ TEDET ให้แก่
คุณครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ

 

พิธีลงนามความร่วมมือ
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)

 

การประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก์ เรื่อง การใช้ Math Pro/Science Pro เพื่อจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

 

Powered by


สวคท.


ธนาคารออมสิน


บริษัท เอดู พาร์ค จำกัดภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลระดับประเทศ
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2560

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

 ______________________________

 
วิชา
ภาพหมู่
ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาพหมู่
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาพหมู่


*********************************************************************************************************************

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลระดับประเทศ
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2558


*********************************************************************************************************************

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2557

ระดับประถมศึกษา      
ประถมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 4 คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 5 คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
       
ระดับมัธยมศึกษา      
มัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์


ภาพรวมบนเวที

ภาพบรรยากาศภายในงาน


*********************************************************************************************************************

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556

ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2556
ดาวน์โหลดภาพ ประถมศึกษาปีที่ 2 , ประถมศึกษาปีที่ 3 , ประถมศึกษาปีที่ 4 , ประถมศึกษาปีที่ 5, ประถมศึกษาปีที่ 6 , ดาวน์โหลดภาพรวม

ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2556
ดาวน์โหลดภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 , มัธยมศึกษาปีที่ 2 , มัธยมศึกษาปีที่ 3 , ดาวน์โหลดภาพรวม


*********************************************************************************************************************


ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555

ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2555
ดาวน์โหลดภาพ ระดับเหรียญทอง ,เหรียญเงิน ,เหรียญทองแดง ดาวน์โหลดภาพรวม

ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2555
ดาวน์โหลดภาพ ระดับเหรียญทอง ,เหรียญเงิน ,ทองแดง ,ดาวน์โหลดภาพรวม


*********************************************************************************************************************

หมายเหตุ :
หากไม่สามารถเปิดอ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล สามารถดาว์นโหลดโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ได้ คลิ๊กที่นี่

 

ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th