[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 1 ก.ย. 2559 ]

ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


Powered by


สวคท.


ธนาคารออมสิน


บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 748 3330 แฟกซ์ 02 748 1424, 02 748 2261 , E-Mail: info@tedet.ac.th